Kentsel Meselelere
Disiplinlerarası
Çözüm Üreten
Yaratıcı Bir
Platformuz

Kentsel Meselelere Disiplinlerarası Çözüm Üreten Yaratıcı Bir Platformuz

Şehircilik Atölyesi Ne Yapar?

Yenilikçi Fikirleri Destekliyoruz

Adana’nın yaşamsal ve mekânsal kalitesini yükseltecek fikir, proje ve iş birliklerini destekliyoruz. Bu sayede yeni nesil belediye ve sosyal girişimcilik uygulamalarını arttırmayı amaçlıyoruz.

Fikirlerinizi İvmelendiriyoruz

Yeniliğin hassas bir çemberi olduğunun farkındalığıyla fikirlerinizin, paydaşlık ve bürokrasi karmaşasının içerisinde kaybolmadan birimlerimiz ve paydaşlarımızla entegre bağlantı sağlayacak işleyişi kurguluyoruz.

Katılmcı
Yaklaşımla
Birlikte Üretiyoruz

Tek başına fikir geliştiren ve uygulayan merkeziyetçi bir yer olmanın ötesinde Adana için fayda üretecek ilgili konulardaki kişi/kurumları dahil ederek fikrin çekirdeğini birlikte geliştiriyoruz.

Köprü Görevini Üstleniyoruz

Uygulayıcılar, birimler ve paydaşlar ile Adana’ya fayda sağlayacak fikirleri olan yenilikçileri buluşturarak pozitif etki sağlayacak projelerin uygulama zeminini güçlendirmeyi amaçlıyoruz.

Daha İyi Kararlar İçin Veriyi Kullanıyoruz

Fikir Geliştirme aşamasında zamanımızı ve kaynaklarımızı en etkili şekilde kullanmak için verilerin sağladığı içgörülere bakarak uyum içinde olmayı önemsiyoruz. Kararları masa başında değil, Saha Ekibimizin araştırmaları aracılığıyla sahada alıyoruz.

Gönüllü Ağlar Kuruyoruz

Gönüllü ağlarımız ile Adanalı olma ve üretkenlik bilincini pekiştirerek şehrin yenilikçi ve yetenekli ağının büyümesine destek oluyoruz. İnanıyoruz ki birlikten güçlü uygulamalar doğar.

3 adımda Şehircilik Atölyesi

Size Soruyoruz

Saha Ekibiyle paralel çalışarak sahadan gerçek veriler ediniyoruz. Proje planlama aşamasında ise yine sizlere soruyoruz.

Fikirlerinizi Önemsiyoruz

Kentsel meselelere dair çözüm önerilerini ve yenilikleri sizden gelecek fikirlerle birlikte geliştiriyor, çözümler üretiyoruz.

Bir Araya Getiriyoruz

Kentsel meseleleri ele alan disiplinlerötesi ağımızla pozitif etki yaratmak için birlikte üretiyor ve geliştiriyoruz.​

Size Soruyoruz

Saha Ekibiyle paralel çalışarak sahadan gerçek veriler ediniyoruz. Proje planlama aşamasında ise yine sizlere soruyoruz.

Fikirlerinizi Önemsiyoruz

Kentsel meselelere dair çözüm önerilerini ve yenilikleri sizden gelecek fikirlerle birlikte geliştiriyor, çözümler üretiyoruz.

Bir Araya Getiriyoruz

Kentsel meseleleri ele alan disiplinlerötesi ağımızla pozitif etki yaratmak için birlikte üretiyor ve geliştiriyoruz.​

Şehircilik Atölyesi Nasıl İşler?

Haberdar Olmaya Ne Dersin?

Bültenlerimizle haberdar olmak istersen bilgilerini bırakabilirsin.

© 2023 Şehircilik Atölyesi – Her Hakkı Saklıdır
© 2023 Şehircilik Atölyesi – Her Hakkı Saklıdır

Yakında Sizlerle!