Aydınlatma Metni

Son güncelleme tarihi: 4 Eylül 2020

Adana Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Atölyesi (“Şehircilik Atölyesi“) tarafından yönetilen https://sehircilikatolyesi.org (“Websitesi” veya “Site”) adresinde yer alan internet sitesinin ziyaret edilmesi sırasında ziyaretçilerinin gizliliğine saygı duyulmakta ve veri güvenliğine önem verilmektedir. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”) ve ilgili diğer mevzuatlar dâhilinde, Şehircilik Atölyesi’nin işlediği veriler hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak amacıyla işbu metin hazırlanmıştır.

Kişisel Veri Toplama Yöntemleri

Şehircilik Atölyesi tarafından,

 • Basılı iletişim/bilgi formları,
 • E-postalar,
 • Özgeçmiş,
 • Site üzerindeki anket, etkinlik kayıt, çeşitli başvuru formları gibi çevrimiçi elektronik formlar,
 • Site üzerinde yer alan Bülten kayıt formu
 • Bilgi sistemleri ve elektronik cihazlar (ör: telekomünikasyon altyapısı, bilgisayar ve telefonlar),
 • İş sözleşmesi
 • Çevrimiçi platformlar (internet siteleri, sosyal medya kanalları, Google Forms),
 • Çevrimiçi platformlar tarafından yaratılan Çerezler,
 • Üçüncü taraflarca yaratılan site kullanımı ölçüm sistemleri (Google Analytics),
 • Kişisel Veri Sahibi tarafından beyan edilen diğer belgeler

yöntemleriyle kişisel veriler toplanmaktadır.

Kişisel Veri İşleme Amaçları

Şehircilik Atölyesi aşağıda belirtilen amaçlarla sınırlı ve Kanun’un 4.üncü maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” ile 5.maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları”, 6.maddesinde belirtilen “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işler.

 • Şehre değer sağlayacak projelerin incelenmesi, geliştirilmesi, projeler hakkında anketler düzenlenmesi
 • Halk memnuniyetine yönelik etkinliklerin düzenlenmesi ve etkinlik kayıt süreçlerinin yürütülmesi
 • İhtiyaçlarınız ve talepleriniz doğrultusunda ürün ve hizmetlerin güncellenmesi, özelleştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • Ürün ve hizmetlerdeki problemlerin çözülmesi, hata ve sorunların tespit edilmesi ve bunların giderilmesi,
 • Yeni ürün veya hizmetler, mevcut ürün veya hizmetlerdeki değişiklikler hakkında sizlerin bilgilendirilmesi,
 • Site ziyaretçilerinin tecrübesini iyileştirmek, talep ve sorunları tespit etmek ve aramalarını hızlı sonuçlandırmak amacıyla çerezlerin yönetilmesi. (Daha detaylı bilgi için Çerez Politikası’na bakabilirsiniz)
 • Şehircilik Atölyesi faaliyetlerini yürütmeye devam etmek amacıyla iletişim bilgilerinizin güncellenmesi ve bu güncel bilgilerinizin ilgili kurumlarımıza sağlanması,
 • İş süreçlerini analiz ederek, ürün ve hizmetlerin süreçlere uygun olarak hale getirilmesi ve önerileriniz, istekleriniz ya da raporlar doğrultusunda iyileştirilmesi, tarafınızca yapılan herhangi bir talebin, şikayetin incelenmesi ve yanıtlanması,
 • Sosyal medya ve iletişim süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 • Reklam süreçlerinin yürütülmesi,
 • İş ortağı memnuniyetinin sorgulanması,
 • İş faaliyetlerinin yönetilmesi, yürütülmesi ve denetlenmesi, iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Yazılımların ve sistemlerin güvenliğinin sağlanması ve bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yasal mevzuatlara uyum sağlanmak ve hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

Şehircilik Atölyesi kişisel veri işleme faaliyetlerinde Kanun’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen veri işleme şartlarına uygun olarak hareket etmektedir. Bu nedenle, aşağıdaki kişisel veri işleme şartları oluştuğu hallerde kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleşmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Bulunması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmadan kişisel verileri işlenemez. Kişisel veri sahibi, kendisiyle ilgili verilerin işlenmesine, özgürce, yeterli bilgiye sahip olarak açık bir şekilde onay vermesi halinde kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleşmektedir.

Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi

Kişisel veri işleme faaliyetine ilişkin kanunlarda açıkça bir düzenleme bulunması durumunda, ilgili kanuni düzenlemeye dayanarak kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleşmektedir.

Fiili İmkânsızlık Sebebiyle Kişisel Veri Sahibinin Açık Rızasının Alınamaması

Kişisel veri sahibinin rızasını açıklayamayacak durumda bulunması veya rızasına hukuki olarak geçerlilik tanınmadığı hallerde, kişilerin hayatlarının veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verilerin işlenmesi zorunlu olması durumunda kişisel veri işleme faaliyeti gerçekleşmektedir.

Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgili Olması

Kişisel veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde açık rıza aranmaksızın kişisel veriler işlenebilecektir.

Şehircilik Atölyesi’nin Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi

Şehircilik Atölyesi hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Kişisel Verisini Alenileştirmesi

Kişisel veri sahibinin, kişisel verisini alenileştirmiş olması, başka bir ifadeyle herkes tarafından bilinir kılması durumunda ilgili kişisel veriler alenileştirme amacıyla sınırlı olarak işlenebilecektir.

Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Meşru Menfaat için Veri İşlemenin Zorunlu Olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şehircilik Atölyesi’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde kişisel veri sahibinin kişisel verileri rıza aranmaksızın işlenebilecektir.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler, Aydınlatma Metni’nde belirtilen ilkelere uygun olarak “Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler” ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı’nda belirtilen yöntemler de dahil her türlü önlemler alınmakta ve aşağıdaki şartlar oluştuğu hallerde özel nitelikli kişisel veriler işlenebilmektedir:

(i) Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, ancak kanunlarda öngörülen hallerde,

(ii) Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler, ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından,

açık rıza aranmaksızın işlenebilir.

Site’de Yer Alan Çerezler Üzerinden Toplanan Kişisel Verilerin İşlenmesi

Şehircilik Atölyesi tarafından yönetilen Site (https://sehircilikatolyesi.org) üzerinden sitelerin işleyiş biçimini ve kullanımını geliştirmek ve kolaylaştırmak, çeşitli özelliklerin düzgün bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla Çerezler kullanılmakta ve Site’de geçirdiğiniz vakti daha verimli ve keyifli hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bunlara ek olarak, internet sitelerinde yaptığınız tercihleri hatırlamaya yönelik bazı çerezlerden yararlanılmakta ve bu sayede size geliştirilmiş ve kişiselleştirilmiş bir deneyim sağlanmaktadır.

Çerezler üzerinden kimliğinizin belirlenmesi, şahsınıza özel profilleme ve hedefleme yapılması veya internet sitemiz haricindeki internet faaliyetlerinizin takibi gibi veriler toplanmamaktadır.

Kişisel verilerinizin çerezler aracılığıyla toplanıp işlenmesini istemiyorsanız internet sitelerinde yer alan çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda Site’nin gerektiği gibi çalışmayabileceğini ve hizmetlerin görüntülenmesi veya sunulmasında aksaklıklar meydana gelebileceğini unutmayın.

Kullanılan çerezlere ilişkin detaylı bilgi için Şehircilik Atölyesi tarafından Site’de yayınlanmakta olan Çerez Politikasını (https://sehircilikatolyesi.org/cerez-politikasi) inceleyebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şehircilik Atölyesi hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini üçüncü kişilere (üçüncü kişi şirketlere, resmi ve özel mercilere, üçüncü gerçek kişilere) kişisel veri sahibinin açık rızası alınarak aktarabilmektedir.

Şehircilik Atölyesi ile paylaştığınız veriler, Şehircilik Atölyesi tarafından kullanılan hizmetlere göre Türkiye’de veya yurt dışında bulunan sunucularda saklanacak ve ilgili amaca uygun olmak şartıyla işlenecektir.

Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarılması

Kişisel veri sahibinin açık rızası olmasa dahi aşağıda belirtilen şartlardan bir ya da birkaçının mevcut olması halinde Şirketimiz tarafından gerekli özen gösterilerek ve Kurul tarafından öngörülen yöntemler de dahil gerekli tüm güvenlik önlemleri alınarak kişisel veriler üçüncü kişilere aktarılabilecektir:

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Özel nitelikli kişisel verilerin yurt içinde aktarılabilmesi için ise; aşağıdaki hallerden birinin bulunması gerekmektedir.

 • İlgili kişinin açık rızasının alınması halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler bakımından kanunlarda açıkça öngörülmüş olması halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler bakımından ise kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından açık rızası olmadan aktarılabilir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

Kişisel verinin yurt dışına aktarılabilmesi için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 9. maddesine göre aşağıdaki durumlardan birinin varlığı gerekir:

 • İlgili kişinin açık rızasının bulunması,
 • Yeterli korumanın bulunduğu ülkelere kişisel veri aktarımında, aktarılacak kişisel verinin niteliğine göre 6698 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrası veya 6. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen işleme şartlarının mevcut olması,
 • Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt etmeleri ve Kurulun izninin bulunması

 a) Aktarılacak veri özel nitelikli kişisel veri değilse;

6698 sayılı Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı gereklidir. Bu şartlar şunlardır;

 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 • Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

b) Aktarılacak veri özel nitelikli kişisel veri ise;

6698 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin varlığı gereklidir. Bu şartlar şunlardır;

 • Sağlık ve cinsel hayat dışındaki özel nitelikli kişisel veriler kanunda açıkça öngörülmesi halinde,
 • Sağlık ve cinsel hayata ilişkin özel nitelikli kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi halinde

yeterli korumaya sahip ülkelerden birine ilgilinin açık rızası aranmaksızın aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliğinin Ve Gizliliğinin Sağlanması

Şehircilik Atölyesi tarafından, Kanun’un 12. Maddesine uygun olarak kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini imkânlar dâhilinde sağlamaya yönelik, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü idari ve teknik tedbirler alınmakta, gerekli denetimler yapılmakta, kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda Kanun’da öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Şehircilik Atölyesi tarafından Kanun’un 11. maddesine uygun olarak, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında veri sahiplerinin bilgilendirilmesini sağlamak için gerekli süreçleri yürütmektedir. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri aşağıda yer alan haklara sahiptirler:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları Dışında Kalan Haller

Kanun’un 28. maddesi gereğince aşağıdaki hallerin Kanun’un kapsamında olmaması sebebiyle, kişisel veri sahiplerinin aşağıda yer alan konularda haklarını ileri sürmeleri mümkün olmayacaktır. Başka bir deyişle, aşağıdaki durumlarda Kanun hükümleri uygulanmayacaktır.

 • Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Kanun’un 28. maddesi 2. fıkrası gereğince, zararın giderilmesini talep etme hariç olmak üzere aşağıda sıralanan hallerde Kanun hükümleri uygulanmayacaktır:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

Bu Aydınlatma Metni, gerekli görüldüğü hallerde güncellenmesi değerlendirilir.