Turizm Kültür
Eylem Planı

0
Tamamlanan Proje
0
DEVAM EDEN PROJE
0
PLANLANAN PROJE
0 +
KATILIMCI

Turizm ve Kültür Eylem Planı

Adana İlinin sürdürülebilir gelişimini ve sektörel çeşitliliğini sağlamak amacıyla, kültür ve turizm sektörleri özelindeki çalışmalara destek vermek ve ilişkili strateji ve projeler geliştirmek amacı ile yapılmaktadır. Sürdürülebilir ekonomi için ‘Adana Turizm ve Kültür Eylem Planı- (Adana Destination Action Plan)’ nı hazırlamaktır

Süreç tasarımı:

Proje kurgusu ve zamanlamasının yerel aktörlerle ilişkili olarak planlanması, yöntem ve alan çalışmalarının tasarlanması, planlanması

  • Sorun tanımlama, analiz ve envanter çalışmaları: İkincil verilerin incelenmesi ve aktör toplantıları ile farklı turizm türleri ve kütür, turizm envanteri, mevcut politika ve kapasite çalışmalarının yapılması.
  • Temel aktörlerin belirlenmesi, çok disiplinli ve katmanlı katılımın sağlanacağı ortak çalışmaların yapılması. Ortak sorunların belirlenmesine yönelik çalışmaların, turizm ve kültür ekonomisine, mevcut kullanımlara, turizm arz ve talebine ilişkin durum tespitlerinin yapılması.
Stratejilerin belirlenmesi:
  • Turizm ve kültür odaklı kentsel gelişim stratejilerinin; mevcut ve olası sorunlara çözüm önerileri, kentsel ekonomik çeşitlilik ve sürdürülebilir ekonomi, iş, beceri ve kapasite geliştirme konuları üzerinden belirlenmesi. Uygulama stratejilerinin; işbirliği yapıları ve finansman modelleri ile kent bütününde tartışılması ve değerlendirilmesi. Turizm ve kültür ekonomisi ve sürdürülebilir gelişimi için yol haritasının belirlenmesi.
  • Eylemlerin belirlenmesi: Belirlenen turizm ve kültür odaklı kentsel gelişim stratejilerinin, eylemlerinin/projelerinin belirlenmesi. Turizm ve kültür projelerinin içeriklerinin belirlenmesi ve uygulama altyapısının hazırlanması. Uygulama araçlarının; işbirliği yapıları ve finansman modelleri ile geliştirilecek projeler özelinde tartışılması ve değerlendirilmesi.

Proje Bilgileri

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ebru Kerimoğlu

Proje Koordinatörü: İpek Sabah Aynal

Proje Paydaşları: İstanbul Teknik Üniversitesi, Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı

Proje Görselleri

Paylaşın:

Önceki Proje
Sonraki Proje