Ormanaltı Plajı

0
Tamamlanan Proje
0
DEVAM EDEN PROJE
0
PLANLANAN PROJE
0 +
KATILIMCI

Ormanaltı Plajı

Alan: 74 000 m2

Proje alanında yol kotundan ve falezlerin üzerinden doğrudan denize inişe izin veren mevcut merdivenlerin yeniden ele alınması üzerine bir sistem geliştirilmiştir. Alanın batı ucunda denize uzanan iskele tasarımıyla bu sistemin birleştirilmesi önerilmiştir. Bu yolla, proje alanı için tekrar eden mekânsal bir dil geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Proje alanı içerisinde yer alan su arıtma tesisinin etrafında şekillenen mekân kurgusu eğimli arazi üzerinde yer alan teras sistemlerini içermektedir. Topografyanın sağladığı avantaj kullanılarak terasların birer manzara seyir noktası olarak kullanılması hedeflenmiştir. Eğimli arazi üzerinde düz alanlar oluşturabilmek için birbiri ardına farklı kotlarda yer alan duvar sistemleri tasarlanmıştır.

Önerilen iskele ve duvar sistemleri içerisinde yer alan bitki cepleri koku verme özelliği olan aromatik bitkiler ile bitkilendirilerek artırma tesisinden kaynaklanabilecek kötü kokulara karşı önlem amaçlı bir peyzaj düzenlemesi olarak tasarlanmıştır.

Proje Bilgileri

Proje YöneticisiŞehircilik Atölyesi

Proje Koordinatörü: İpek Sabah Aynal

Proje Paydaşları: Adana Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı, Ceyhan Belediyesi

Proje Görselleri

Paylaşın:

Önceki Proje
Sonraki Proje