Kentsel Mekanda
Göç Odaklı Dirençliliğin
Arttırılmasına Yönelik
İş Birliği Çalıştayı

0
Tamamlanan Proje
0
DEVAM EDEN PROJE
0
PLANLANAN PROJE
0 +
KATILIMCI
Kentsel Mekanda Göç Odaklı Dirençliliğin Arttırılmasına Yönelik İş Birliği Çalıştayı

Adana Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenen, 13-14 Kasım 2021 tarihlerinde Kentsel Mekanda Göç Odaklı Dirençliliğin Arttırılmasına Yönelik İş Birliği Çalıştayı doğrultusunda, Qudra 2 Projesi kapsamında bütçesel destek alarak yaptığımız çalıştaya çok sayıda katılımcı ve paydaşla birlikte uluslararası kurum temsilcilerinin, akademisyenlerin, ilgili dinamiklerin, Büyükşehir bürokratları katıldı.

Göç konusunun etkilerinin ve direnç mekanizmalarının Adana özelinde incelendiği çalıştayda, çalışma masalarında belediyemizin ilgili daire başkanları ve şube müdürleri de dirençliliğin artırılması, uyum mekanizmalarının geliştirilmesi dahilinde iyileştirmeye dair sorunlar, proje önerileri ve fon kaynakları tartışıldı.

Açılış konuşmasında göç gündeminden bahseden Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar: “Adana’nın nüfusu yaklaşık 2 milyon 270 bin. Göçlerden dolayı dinamik, hareket halinde bir nüfus yapımız var. Bu nedenle yapılan işler de sürekli yenilenmek zorunda. Bu da bizim işimizi zorlaştırıyor. Çalıştayımızın göçün yarattığı sorunların üstesinden gelinebilmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum ve bununla ilgili çalışılmaya devam edilmesi gerektiği görüşündeyim. İlgili bütün dinamiklerin, ilgili sivil toplum kuruluşlarının, meslek odalarının, devlet kurumlarımızın da katılacağı genişletilmiş başka çalıştaylar, toplantılar yapılması gerekiyor. Bu sorun toplumumuzun her kesimini ilgilendiren, çok önemli bir sorun. Biz göç de dahil her konuda Adana’yı dirençli kent yapmak istiyoruz” diye paylaştı.

Çalıştaya Yıldız Teknik Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Adana Alparslan Türkeş Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi’nden akademisyenler, Çukurova Üniversitesi Göç ve Kalkınma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, FESAS, UNDP, RESLOG, UNHCR, SGDD, IOM, WFP Mersin Adana, GIZ, ÇKA, Care International, Innovation For Development, Adana Kızılay Toplum Merkezi, Erişim Destek Derneği, Hayata Destek Derneği, Pozitif Yaşam Derneği, Adana Büyükşehir Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Meryem Kadın Kooperatifi temsilcileri katıldı.

Proje Bilgileri

Proje Yöneticisi: Şehircilik Atölyesi

Proje Koordinatörü: İpek Sabah Aynal

Proje Mimarı: Bekir Arslan, Meltem Menteş

Proje Görselleri

Paylaşın:

Önceki Proje
Sonraki Proje