Dijital Katılmcılık Toplantısı

 

Adana Büyükşehir Belediyemizde düzenlenen Dijital Katılımcılık Atölyesinde, kentlinin, şehrine dair fikir ve öneri toplama faaliyetlerinin etkin bir yönetişim ve iletişim aracı olarak belediye birimlerince kabul edilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde uygulanması amacıyla standart bazı yöntem ve süreçlerin geliştirilmesi için bir araştırma toplantısı organize edildi.

Toplantımızda, dijital katılımcılık alanında mevcut iyi örnek uygulamalarının bilgi paylaşımının ardına halkla teması yüksek olan birim yöneticilerinin katılımıyla deneyimler paylaşılarak durum tespiti için çalışmalara başladık.

İş birlikçi yaklaşımı için birimlerimize ve Videa ekibine teşekkür ederiz.

Etkinlik Görselleri

Paylaşın:

Önceki Etkinlik
Sonraki Etkinlik

ETKİNLİĞİMİZ GERÇEKLEŞMİŞTİR