UNESCO
Kültürel Çeşitliliği Destekleme Fonu

0
Tamamlanan Proje
0
DEVAM EDEN PROJE
0
PLANLANAN PROJE
0 +
KATILIMCI

UNESCO Kültürel Çeşitliliği Destekleme Fonu

Toplumsal farkındalık yaratarak, film endüstrisi üzerinden toplumun geleneksel üretim ve kentsel değerlerine sahip çıkmasını ve sanat toplum bütünleşmesini sağlamak, söz konusu değerleri güncel koşullar çerçevesinde sürdürülebilir kılarak ve bunları geleceğe taşıyarak Adana film endüstrisinin ve ilişkili kurumsal kapasite ve kentsel altyapıyı geliştirmeyi sağlamak amacı ile bir proje dosyası hazırlanıp UNESCO ile paylaşılmıştır. Bu kapsamda;

  • Adana sinema mirasını ve sinema odaklı geleneksel kent tarihi ve kültürünü ortaya koymak ve yaymak,
  • Mirasın, unutulmaya yüz tutmuş kent kimliğini yeniden oluşturmasını halkın farkındalığını ve sahiplenme duygusunu geliştirerek sağlamak,
  • Adana Altın Koza Film Festivali’nin varlığı üzerinden, toplumun sanatla bütünleşmesini sağlamak, film endüstrisinin sürdürülebilir gelişimine beşeri ve kurumsal altyapı oluşturmak
  • Sürdürülebilir film endüstri gelişimi için kent ölçeğinde kurumsallaşmayı sağlamak, kurumsal ve sektörel kapasite geliştirmek üzere çaşitli alt başlıklardan oluşan projeler hayata geçirilecektir.

Proje Bilgileri

Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Ebru Kerimoğlu

Proje Koordinatörü: İpek Sabah Aynal

Proje Paydaşları: İstanbul Teknik Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi

Proje Görselleri

Paylaşın:

Önceki Proje
Sonraki Proje