Telif Kullanım Hakları

Son güncelleme tarihi: 3 Kasım 2022

Şehircilik Atölyesi tarafından düzenlenen “Proje/Fikir Yarışması”na katılım sağlayacak yarışmacıların başvuru yapmadan önce telif haklarına ilişkin bu formu okumaları bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.

İlk olarak yarışmaya sunulan projelerin; üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemesi, kamu düzenini bozmaması, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirmemesi, genel ahlaka ve adaba aykırı olmaması ve suç teşkil etmemesi gerekmektedir. Bu şartlara aykırılık oluşturan her türlü hukuki ve cezai durumdan sorumluluk projeyi sunan katılımcıya aittir.

Yarışmacı, yarışma için gönderdiği projenin kendisine ait olduğunu, projenin daha önce hiçbir kişi ve kurum tarafından kullanılmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait projenin, herhangi bir görselin tamamen veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu yarışmacıya aittir. Böyle bir durumda projenin asıl sahibi yarışmaya katılmış sayılmaz.

Katılımcının kendisine ait olmayan proje ile yarışmaya katılması ve proje hakkında üzerinde dernek değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklik kural ihlali sayılır ve diskalifiye sebebidir. Kural ihlalinin tespit edilmesi halinde katılımcının elde ettiği ödül, unvan ve tüm kazanımları geri alınır. Ödül yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, dereceye girmiş veya girememiş diğer yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.

Yarışmacı, yarışmaya katılarak ve başvuruya onay vererek, yarışmaya katıldığı projenin başta tüm telif haklarının kendisinde olduğunu, projenin bizzat kendisi tarafından düşünülüp, tasarlandığı, yarışmaya başvuru öncesinde tüm kullanım haklarının kendisinde olduğunu, daha önce benzer nitelikte bir yarışmaya katılmadığını, özgün ve telif haklarının satılmamış olduğunu, yarışma şartlarının okunduğunu, telif haklarının 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu ve sair mevzuat kapsamında tüm fikri mülkiyet haklarını, bedelsiz ve süresiz olarak Şehircilik Atölyesi’ne geçeceğini ve tüm şartları kabul ve taahhüt eder.

Yarışmada ödül alan projelerin yayın, telif, kullanım ve sergileme ve patent hakkı da dahil her türlü fikri mülkiyet hakkı Şehircilik Atölyesi’ne ait olacaktır. Bu projeler dernek arşivinde saklanacaktır. Ödül alan projeler Adana Büyükşehir Belediyesi Şehircilik Atölyesi tarafından kitap, katalog, broşür, internet sitesi, sosyal medya hesapları ve benzeri basılı ve elektronik ortamlarda kullanılabilir, üçüncü kişi ve kurumlarla, projenin hayata geçirilmesi ve çeşitli sebeplerle paylaşılabilir, işbirliği yürütülebilir, tüm fikri mülkiyet hakları dilenirse devredilebilir. Bu şekilde kullanılan projeler için, proje sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve projenin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı, fikir mülkiyet hakkı veya maddi, manevi tazminat talebinde bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmada ödül alan projeler Adana Büyükşehir Belediyesi’ne ve Şehircilik Atölyesi’ne ait web sitelerinde, sosyal medya (Facebook, Twitter, Instagram vb) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun olarak yayınlanabilecektir.

Yarışmacılar ilgili formda kabul ediyorum seçeneğini seçip onay vererek projesini göndermiş, yarışmaya başvurmuş ve yukarıdaki tüm şartları kabul etmiş sayılır.